پایبندی منتخبان مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان به میثاق نامه؛

8:17 ب.ظ - شنبه 2021/06/12

بیانیه مجید نادرالاصلی و غلامحسن صادقیان در امتناع از قرار گرفتن در سایر لیست های شورای شهر

اینجانبان منتخبین مجمع نیروهای انقلاب در لیست نامزدهای شورای اسلامی شهر اصفهان نسب به امضای خود در میثاقنامه متعهد بوده و از گروههای سیاسی مجددا درخواست می نماییم از قراردادن اسامی اینجانبان در لیست های انتخاباتی امتناع نمایند

Go to TOP