مدیر امور آبفا منطقه سمیرم:

۹:۵۱ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

کمبود آب در شهر سمیرم و حنا جدی است

مدیر امور آبفا منطقه سمیرم گفت: با توجه به کاهش 40 درصدی بارندگی و کاهش سطح آب زیر زمینی مشکل آب شرب در شهر سمیرم و حنا جدی است.

رئیس بهزیستی سمیرم:

۱۰:۰۳ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۲۶۶۳ نفر تحت پوشش بهزیستی سمیرم می باشند

رئیس اداره بهزیستی سمیرم گفت: 2663 نفر مددجوی اداره بهزیستی سمیرم می باشند که 730 نفر در بخش توانبخشی و 332 نفر در بخش اجتماعی مستمری دریافت می کنند.

Go to TOP