بهروز جعفری در مصاحبه با سمنا؛

3:17 ب.ظ - دوشنبه 2016/04/25

اقتصاد مقاومتی رافع مشکلات اقتصادی / آماده مناظره با رقیب خود هستم

نامزد دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی سمیرم اقتصاد مقاومتی را رافع مشکل اقتصادی و نرخ بالای بیکاری دانست.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

6:55 ق.ظ - دوشنبه 2016/02/22

حجت‌الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی حجت‌الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

6:52 ق.ظ - دوشنبه 2016/02/22

رحیم کریمی

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی رحیم کریمی می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

10:19 ب.ظ - جمعه 2016/02/19

بهروز جعفری

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی آقای بهروز جعفری می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

3:49 ب.ظ - پنج‌شنبه 2016/02/18

محمد علی علیمردانی

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی مهندس محمد علی علیمردانی می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

7:08 ق.ظ - پنج‌شنبه 2016/02/18

اصغر سلیمی

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی دکتر اصغر سلیمی می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

معرفی کاندیدای مجلس سمیرم:

7:07 ق.ظ - پنج‌شنبه 2016/02/18

محمود نصیری

در سلسله مطالب معرفی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم به معرفی مهندس محمود نصیری می پردازیم که در ادامه شاهد آن خواهید بود.

Go to TOP