گزارش تصویری روز درختکاری

روایت تصویر روز درخت کاری و حضور دانش آموزان دبستان شهید فهمیده در کنار مسئولان و تلاش برای احیای درخت بلوط ایرانی در شهر سمیرم

 

derakhtkari1 derakhtkari2 derakhtkari3 derakhtkari4derakhtkari12 derakhtkari5 derakhtkari6 derakhtkari7 derakhtkari8 derakhtkari9 derakhtkari10 derakhtkari11

  1. پدرام گفت:

    سالهاست این نهال ها در شهر سمیرم کاشته میشود اما بجز بار اول دیگر کسی یک قطره اب به انها نمیدهد و ظرف دو هفته خشک میشوند و گرنه اونهمه درخت که تو این همه سال در این شهر کاشته شده است اگر ابیاری و نگهداری شده بودن شهری که ۶۰ ساله شهریت داره نباید حالا در خیابانهاش نهال جدید بکارند ..
    باید چند افغانی استخدام کنیم فقط از درخت ها نگهداری کنن تا هرسال درخت نکاریم و برای یک هفته دوام بیارن

Go to TOP