مراسم شیرخوارگان حسینی در سمیرم/ تصویری

همزمان با سراسر کشور مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه انقلاب سمیرم برگزار شد.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمیرم خبر همزمان با سراسر کشور مراسم شیرخوارگان حسینی در سمیرم با حضور مادران و شیرخوارگان برگزار شد.

Go to TOP