بسته بندی و صادرات سیب نمونه سمیرم/ تصویر

سیب سمیرم به عنوان یکی از بهترین محصولات سیب درختی در ایران به شمار می آید که هر ساله سهم قابل توجهی از بازار های کشورهای حاشیه خلیج فارس و همپنین کشور های اروپایی را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمیرم خبر؛ سیب سمیرم به عنوان یکی از بهترین محصولات سیب درختی در ایران به شمار می آید که هر ساله سهم قابل توجهی از بازار های کشورهای حاشیه خلیج فارس و همپنین کشور های اروپایی را به خود اختصاص می دهد.

در این گزارش بخشی از فعالیت های صادرات سیب را به نمایش گذاشته ایم.

انتهای خبر/ سید محمد مهدی قائم مقامی

Go to TOP