برگزاری جلسه ویژه آموزش های ویژه اشتغال و برطرف نمودن موانع اشتغال روستائیان در بخشداری حبیب آباد

درراستای آموزش ویژه اشتغال از طریق آموزش های دوگانه درشهرستان وبرطرف نمودن موانع اشتغال روستائیان جلسه ای با حضور خشنودی بخشدار حبیب آباد، دهیاران شهرستان، تسهیلگر گروه برکت، رئیس اداره کار شهرستان، رئیس اداره جهاد بخش حبیب آباد، بسیج سازندگی ونمایندگانی از روستاهای علی آباد ملاعلی و علی آباد چی وپروانه، محسن آباد و مرغ ودنبی در دفتر بخشداری حبیب آباد برگزارگردید.

برگزاری جلسه ویژه آموزش های ویژه اشتغال و برطرف نمودن موانع اشتغال روستائیان در بخشداری حبیب آباد

به گزارش سمنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتشریح این خبرافزود

درراستای آموزش ویژه اشتغال از طریق آموزش های دوگانه درشهرستان وبرطرف نمودن موانع اشتغال روستائیان جلسه ای با حضور خشنودی بخشدار حبیب آباد، دهیاران شهرستان، تسهیلگر گروه برکت، رئیس اداره کار شهرستان، رئیس اداره جهاد بخش حبیب آباد، بسیج سازندگی ونمایندگانی از روستاهای علی آباد ملاعلی و علی آباد چی وپروانه، محسن آباد و مرغ ودنبی در دفتر بخشداری حبیب آباد برگزارگردید.

علیرضا ملک پور ضمن ارائه گزارش عملکرد مرکز دراین خصوص، از نحوه پیاده سازی طرح آموزش دوگانه ویژه روستائیان شهرستان مطالبی بیان داشت.
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار گفت: یکی از دغدغه های مرکز آموزش فنی وحرفه ای آموزش منجر به اشتغال روستائیان شهرستان می باشد که با پیاده سازی سیستم آموزش دوگانه ، اشتغال افراد جویای کار تضمین خواهد شد.
درپایان حاضرین در جلسه به بحث وتبادل نظر درخصوص برطرف نمودن موانع اشتغال روستائیان شهرستان پرداختند.

Go to TOP