- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

شام غریبان شهر سمیرم /تصویری

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، همزمان با سراسر کشور مراسم شام غریبان در شهر سمیرم برگزار شد.