شام غریبان شهر سمیرم /تصویری

مراسم شب شام غریبان همزمان با سراسر کشور در سمیرم برگزار شد.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، همزمان با سراسر کشور مراسم شام غریبان در شهر سمیرم برگزار شد.

Go to TOP