کنکور ۱۴۰۰ با رقابت داوطلبان زبان های خارجه به ایستگاه پایانی خود رسید/تصویری

با رقابت داوطلبان رشته زبان های خارجه پرونده کنکور ۱۴۰۰ در سمیرم بسته شد.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، ماراتون کنکور ۱۴۰۰ با رقابت داوطلبان رشته زبان های خارجه صبح امروز، شنبه ۱۲ تیرماه به ایستگاه پایانی خود رسید.

Go to TOP