آغاز رقابت داوطلبان ۲ گروه آزمایشی در دومین روز کنکور/ تصویری

دومین روز برگزاری کنکور سال ۱۴۰۰ از صبح امروز پنج شنبه ۱۰ تیر با رقابت بیش از ۵۳۰ نفر از داوطلبان در دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شد.

به گزارش سمنا، دومین روز برگزاری کنکور سال ۱۴۰۰ از صبح امروز پنج شنبه ۱۰ تیر با رقابت بیش از ۵۰۰ نفر از داوطلبان در دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شد.

Go to TOP