رقابت هنرمندان اینده بر سر صندلی های دانشگاه/تصویری

همزمان با سراسر کشور داوطلبان رشته هنر در سمیرم با هم به رقابت پرداختند.

همزمان با سراسر کشور، داوطلبان رشته هنر در شهرستان سمیرم از ساعات آغازین صبح با هم به رقابت پرداختند.

Go to TOP