رقابت بیش از ۱۲۰۰ کنکوری در سمیرم

همزمان با سراسر کشور بیش از ۱۲۰۰ کنکوری در گروه های آزمایشی مختلف در شهرستان سمیرم، با هم به رقابت میپردازند.

به گزارش خبرنگار سمنا، علی قاسم‌پور رئیس دانشگاه پیام نور سمیرم با اشاره به آمار بالاتر حضور دختران نسبت به پسران در آزمون سراسری ۹۹ اظهار کرد: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ این شهرستان در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تجربی، زبان، علوم انسانی و هنر به ترتیب ۹۲ نفر، ۴۵۴ نفر، ۹۸ نفر، ۴۳۸ نفر و ۱۶۶ نفر است.

همچنین در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ پسران در گروه علوم ریاضی و فنی و دختران در سایر گروه‌ها از جمله علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی پیشتاز بوده‌اند.

وی افزود: امسال نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا کنکور طی چهار روز برگزار می‌شود که در روز نخست آن در گروه آزمایشی هنر از ۱۶۶ داوطلب شرکت کننده در آزمون، ۴۶ نفر مرد و ۱۲۰ نفر زن با هم رقابت می کنند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور سمیرم خاطر نشان کرد: در گروه علوم ریاضی و فنی که در روز پنجشنبه با هم به رقابت می‌پردازند از ۹۲ نفر شرکت کننده ۷۷ نفر مرد و ۱۵ نفر زن هستند.

وی تصریح کرد: بیشترین شرکت کننده همچون سال‌های گذشته در رشته علوم تجربی بوده که امسال بالغ بر ۴۵۴ داوطلب دارد و از این تعداد ۲۹۶ نفر زن و ۱۵۸ نفر مرد رقابت می‌کنند.

قاسم‌پور گفت: در روز پایانی این آزمون گروه زبان‌های خارجی با ۶۰ متقاضی زن و ۳۸ متقاضی مرد این رقابت را به ایستگاه آخر خود می‌رساند.

وی همچنین متذکر شد: تمام محیط برگزاری آزمون با مواد ضد عفونی کننده گندزدایی می‌شود.

قاسم پور تاکید کرد: محیط برگزاری آزمون سراسری ضد عفونی می‌شود تا سلامت محیطی برای داوطلبان تضمین شود.

به گزارش سمنا ، شهرستان سمیرم با افزایش تعداد داوطلبان روبه رو بوده و با هزار و ۲۴۸ متقاضی کنکور سراسری در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.

Go to TOP