شهر حماسه ها/ تصاویر

شهدا همیشه جدای از سیاسی بازی ها و جناح های سیاسی جایگاهی والا داشته اند که مردم به دور از هر گونه بحثی احترام والایی را برای تک تک آن ها قائل بوده و به نمایش گذاشته اند.

به گزارش سمنا، شهدا همیشه جدای از سیاسی بازی ها و جناح های سیاسی جایگاهی والا داشته اند که مردم به دور از هر گونه بحثی احترام والایی را برای تک تک آن ها قائل بوده و به نمایش گذاشته اند.

در سالهای دفاع مقدس مردم حماسه ساز استان اصفهان با حضور چشم گیر خود در میدان دفاع از آب و خاک و ناموسشان عملکردی چشمگیر به یادگار گذاشتند.

در این میان شهرستان سمیرم نیز با تقدیم ۴۰۰ شهید در برابر نفوذ بیگانگان به خاک پاک ایران شدند که از این تعداد بالغ بر ۱۰۰ شهید گلگون کفن که نام سردارانی همچون سردار سرتیپ پاسدار شهید اسکندر محمودی نیز به چشم میخورد که در دیار حماسه های ابدی شهر طبیعت و بهشت گمشده زمین یعنی ونک رشد کرده اند.

Go to TOP