فصل خزان/ تصویری

پاییز هزار رنگ امامزاده زید بن علی(ع) هنر زیبای خدا را به رخ هر بیننده ای می‌کشاند.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، همزمان با فرا رسیدن فصل پاییز طبیعت زیبای شهرستان هزارچشمه استان اصفهان در تمامی نقاط زیبایی های خود را به نمایش گذاشته است.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و همه گیر شدن آن طبق رسالت کاری خود زیبایی های شهرستان را از طریق رسانه در معرض دیده همگان قرار می‌دهیم.

Go to TOP