انتخاب یازدهم/ تصویری

برگزاری دور دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سمیرم

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، دومین دور از انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان سمیرم برگزار شد.

Go to TOP