رقابت بیش از ۴۰۰ داوطلب رشته تجربی در سمیرم/تصویری

همزمان با سراسر کشور داوطلبان گروه علوم تجربی با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا همزمان با سراسر کشور داوطلبین رشته علوم تجربی در سمیرم با هم به رقابت پرداختند.

Go to TOP