قدرت خبرنگار از رئیس جمهور بالاتر است

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: قدرت یک خبرنگار بیشتر از یک رئیس جمهور بوده و در مقابل شغلی که انتخاب کرده مسئول است و باید آن را به درستی انجام دهد.

سرهنگ دوم مالک صالحی در نشست روز خبرنگار با اشاره به اهمیت خودشناسی در خبرنگاری و حرفه خبر تصریح کرد: این که یک خبرنگار به خوبی وظایف خود را بشناسد و درک کند بسیار حائز اهمیت است.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سمیرم در ادامه باشاره به اهمیت خبر و خبرنگار از صدر اسلام تا کنون افزود: اهمیت این موضوع جایی مشخص می‌شود که حضرت علی(ع) به مالک اشتر میفرماید ای مالک در فرمانداری خود افرادی صالح و صادق را بگمار که اخبار و اطلاعات سطح جامعه را درست و به موقع به تو برسانند.

سرهنگ صالحی  با اشاره به پیشینه و قدمت خبر در جامعه افزود: رهبر انقلاب نیز با خبر و خبرنگاران بیگانه نبوده و شاهدیم کوچک ترین حوادث در دنیا را به خوبی رصد و در صحبت هایشان به آن اشاره می‌کنند.

وی در ادامه افزود: اگر خبرنگاران نباشند در تصمیمات کلان کشور خلل ایجاد و حتی اگر خبری کذب و نا درست باشد قطعا مسئول آن حوزه تصمیم اشتباهی می‌گیرد.

صالحی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به هدف اصلی یک خبرنگار خاطر نشان کرد: اگر اهداف یک خبرنگار الهی نباشد و با خدا معامله نکند باخته است.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سمیرم قدرت یک خبرنگار را بیشتر از یک رئیس جمهور دانست و افزود: خبرنگار در مقابل شغلی که انتخاب کرده است مسئول است و باید آن را به درستی انجام دهد.

وی از قدرت رسانه ای خبرنگاران نیز صحبت به میان آورد و متذکر شد: یک خبرنگار با خبر خود می‌تواند یک کشور را به هم بریزد و توانایی آرام سازی یک کشور متشنج را نیز داردکه نمونه بارز آن را در موضوع اغتشاشات ناشی از گران شدن بنزین مشاهده کردیم که با حضور خبرنگاران و تهیه اخبار از واقعیت ماجرا مردم خود را کنار گرفتند.

سرهنگ صالحی در بخش پایانی صحبت های خود از اهمیت اخلاق حرفه ای خبرنگاری صحبت به میان آورد و افزود: خبرنگار باید صبور باشد و با لحن لین حرف بزند و اخبار را کامل به جامعه برساند و آن را کم و زیاد نکند.

به گزارش سمنا در پایان این جلسه از زحمات خبرنگاران شهرستان تقدیر و تجلیل شد.

Go to TOP