مستند محرومیت زدایی عشایر شهرستان سمیرم/ فیلم

امسال باتوجه به شیوع کرونا و فرمایشات مقام معظم رهبری ناحیه مقتاومت بسیج شهرستان سمیرم با هدف محرومیت زدایی و انجام طرح کمک های مومنانه به توزیع اقلام، مواد غذایی و کمک های نقدی پرداخت.

به گزارش گروه چندرسانه ای سمنا، شهرستان سمیرم که مسیر ییلاق عشایر می‌باشد هرساله جمعیت بالایی از این قشر تولید کننده را در خود پذیرایی می‌کند.

امسال باتوجه به شیوع کرونا و فرمایشات مقام معظم رهبری ناحیه مقتاومت بسیج شهرستان سمیرم با هدف محرومیت زدایی و انجام طرح کمک های مومنانه در بین این قشر تولید کننده حضور و باتوجه به نیاز شناسی های انجام شده به توزیع اقلام، مواد غذایی و کمک های نقدی پرداخت.

Go to TOP