تولید زباله درسمیرم ۳۰۰کیلوگرم بیشترازمیانگین کشوری است

شهردارسمیرم گفت:میزان تولیدزباله هرخانواردراین شهرازمتوسط کشوری واستانی بیشتراست

کوروش صابری در جلسه اعضای کمیته فرهنگ شهروندی سمیرم در مجموعه گردشگری و بوم‌گردی شهر سمیرم گفت:سرانه زباله هر خانوار در سمیرم حدود ۷۰۰ کیلوگرم در ماه، یعنی ۳۰۰ کیلوگرم بیش از متوسط کشوری است البته بخشی از این میزان اضافه زباله به دلیل این است که سمیرم منطقه‌ای باغی و کشاورزی است وهمین موضوع حجم زباله را بیشتر و سنگین‌تر می‌کند.

صابری با بیان اینکه حجم تولید زباله بویژه در این فصل به نسبت فصل سرد بیشتر  است، افزود: علت این موضوع نیز ساخت و سازهای ساختمانی و تعمیرات مسکن است که در جای جای شهر مشاهده میشود.

به گفته شهردار سمیرم هنوز در این شهر عوارض پسماند از شهروندان دریافت نمی‌شود اما شهرداری، صدور قبض برای عوارض نوسازی در سمیرم را بزودی آغاز خواهد کرد.

صابری به عنوان نمونه به آسفالت ترانشه فیبر نوری در یکی از خیابان‌های مرکزی سمیرم اشاره کرد و گفت: ساکنان و بازاریان این خیابان با وجود تذکرهای روزانه کارکنان شهرداری و حتی خود مردم، باز هم اقدام به آب پاشیدن در مسیر ترانشه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خاک ترانشه خشک شود تا شهرداری مسیر را آسفالت کند.

وی این موارد و چند مثال دیگر مشابه درهمین زمینه را از مصادیق مربوط به فرهنگ شهروندی و ارتقا آن ذکر کرد و از اعضای کمیته فرهنگ شهروندی خواست بر این محورها تمرکز کرده و برای فرهنگ این دیار تلاش کنند

صابری یکی دیگر از مشکلات شهر سمیرم را توقف کار احداث جاده سلامت درمسیر آبشار این شهر عنوان کرد و گفت: چاره‌ای جز آسفالت کردن بخشی از عرض ۲ کیلومتری این مسیر نداریم چرا که اعتباری برای ادامه کار وجود ندارد و تخصیص قیردولتی در سال جاری هم متوقف شده است.

شهردار سمیرم بیان داشت: اگر شهروندان همکاری وهمراهی بیشتری با شهرداری داشته باشند،مطمئن باشند که فعالیت‌ها و طرح‌های شهری نیز با سرعت و کیفیت بهتری انجام می‌شود.

محل دفن زباله شهرداری در ۵ کیلومتری خروجی سمیرم به سمت یاسوج واقع است

شهردارسمیرم گفت:اعتماد پایین مردم به شهرداری یک روزه ایجاد نشده بلکه در طول سال‌های گذشته بوجود آمده است.

وی درآمد اصلی شهرداری را از محل صدور پروانه ساختمان‌ها برشمرد و گفت: این منبع ثابت نیست و با وجودی که دریافتی حقوق کارکنان شهرداری از ۴۲۰ میلیون تومان در ماه به ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافت، باید دنبال درآمدزایی از منابع و روش‌های دیگر باشیم.

شهردار سمیرم ضعف شهرداری در بحث مالی و کسب درآمدهای پایدار را یک عامل مهم در این بخش اشاره و اضافه کرد: زمانی مردم به شهرداری مراجعه می‌کنند که باید عوارض پرداخت کنند یا پولی بپردازند، بنابراین همین موضوع در این شرایط سخت اقتصادی بر بی اعتمادی مردم به شهرداری موثر است.

Go to TOP