ضدعفونی کردن مغازه‌های شهر سمیرم توسط نیروهای بسیجی

با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در کشور نیروهای بسیجی شهرستان سمیرم نیز با حضور در میادین و خیابان های شهر مغازه ها و مکان های عمومی را بلوک به بلوک ضدعفونی کردند.

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در کشور نیروهای بسیجی شهرستان سمیرم نیز با حضور در میادین و خیابان های شهر مغازه ها و مکان های عمومی را بلوک به بلوک ضدعفونی کردند.

باتوجه به پیگیری های مردمی در رابطه با نحوه ضد عفونی کردن فروشگاه ها و مغازه ها تعداد تصاویر زیادی را در سایت به اشتراک گذاشتیم.

این فعالیت برای مقابله با کرونا همچنان ادامه دارد و طی روزهای آینده هم توسط نیروهای بسیج دانشجویی و با همکاری گردان ۱۱۳ امام حسین(ع) سمیرم انجام می‌شود.

Go to TOP