کسب درآمد به شرط چاقو!!!

مدرس مهارت های ارتباطی، فن بیان و سخنوری، کسب و کار در سمیرم گفت: برای استفاده بهینه از فضای مجازی و کسب در‌آمد باید در فضایی که از الگوریتم خاصی پیروی میکند با برنامه و دیدی باز حرکت کنیم.

روح الله آقالر در سمینار کارخانه پولسازی در خانه که با حضور تعداد زیادی از فعالان و همچنین علاقه مندان به کسب و کار در فضای مجازی در سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد شهر سمیرم برگزار شد تصریح کرد: عشق و علاقه واقعی به کار و داشتن انگیزه فعالیت در یک حوزه باعث می‌شود تا از هیچ فرصتی برای پیشرفت دریغ نکنیم.

آقالر فضاهای مجازی موجود از قبل اینستاگرام را یکی از بهترین راه ها برای کسب درآمد دانست که با فعالیتی برنامه ریزی شده میتواند موجب گسترش کسب و کار حقیقی افراد نیز شود و در همین رابطه ادامه داد: برای جدب مخاطب بیشتر و البته همراه باید تولید محتوایی مناسب با اخلاقیات مخاطبان مد نظر داشت.

وی با اشاره به اهمیت نوع تبلیغات گفت: در این فضا کسب در آمدتان به شیوه هنوانه فروش هایی است که محصول خود را به شرط چاقو به فروش میرسانند.

این مدرس مهارت های ارتباطی، فن بیان و سخنوری، کسب و کار متذکر شد: مسیر و نحوه فعالیت در فضای مجازی به گونه ایست که بدون هدف داشتن به هیچ نتیجه ای دست پیدا نخواهید کرد و علاوه بر هدف که مهمترین موضوع است باید محتواسازی مناسبی را از خود به نمایش بگذارید.

آقالر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: این که بخواهیم به صورت پراکنده فعالیت کنیم نتیجه عکس خواهد داشت و ما باید برای موفقیت به صورت تخصصی در یک حوزه اقدام به کار کنیم.

اتهای پیام/ سمیرم خبر

Go to TOP