جامه برفی سمیرم

بارش برف لباس شادی را برتن سمیرم پوشاند.

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، برف جامه سفید برتن سمیرم پوشاند.

انتهای پیام/

Go to TOP