روحیه و رفتار هر کسی مختص به او است

عضو باشگاه مدیران موفق ایران روحیه و رفتار هر کسی مختص به او است تصریح کرد: اختصاصی بودن روحیه هر فرد باعث تغییر در رفتار و برخورد انسان می‌شود که راه حل های درک و ایجاد حال خوب را برای ما تغییر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر، روح الله آقالر ظهر امروز، چهار شنبه در کارگاه آموزشی حال خوب که با حضور تعدادی از هنرجویان برگزار شد با اشاره به این موضوع که روحیه و رفتار هر کسی مختص به او است تصریح کرد: اختصاصی بودن روحیه هر فرد باعث تغییر در رفتار و برخورد انسان می‌شود که راه حل های درک و ایجاد حال خوب را برای ما تغییر می‌دهد.

عضو باشگاه مدیران موفق ایران افزود: با شناخت افراد می‌توانیم نیاز آن فرد را درک کرده و با رفع این نیاز ها باعث ایجاد حال خوب در آن‌ها شویم.

وی همچنین با تاکید بر این موضوع که رفتار انسان ها همیشه معرف شخصیت آن‌ها نیست افزود: این باور انسان ها است که رفتار دیگران را برای آن ها معنا می‌کند.

آقالر در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: این که می‌گویند اگر با فرزندانتان به خوبی رفتار کنید با آن ها مشکلی نخواهید داشت یک باور غلط و دست و پا گیر است و باید این باور را تغییر دهیم تا اختلاف های کوچک برایمان بزرگ و دردسر ساز نشوند.

وی افزود: اگر چشم انداز بزرگی برای خودمان طراحی کنیم باید به سمت آن حرکت کرده و اولین قرم را برای آن هدف برداریم و بجنگیم.

 

انتهای پیام/ قائم مقامی

Go to TOP