توصیه های پلیس به رانندگان سرویس مدارس در آغاز سال تحصیلی

با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی موارد ذیل به رانندگان سرویس مدارس در خصوص کاهش تصادفات توصیه می گردد:

رانندگان سرویس مدارس، حتما خودشان دانش آموزان را به مدارس برساند و از سپردن خودرو به سایر افراد اجتناب کنند.

مقررات راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کنند و از عجله و شتاب در رانندگی بپرهیزند.

خودروی خود را از نظر فنی بررسی و از سالم بودن چراغ های ترمز، راهنما، لاستیک و کمربند ایمنی تمامی سرنشینان مطمئن شوید.

خودرو را به کپسول آتش نشانی، جعبه کمک های اولیه و چراغ گردان زرد مجهز و تابلو سرویس مدارس را نصب و بغل نویسی سرویس مدرسه انجام دهند.

در موقع سوار و پیاده کردن دانش آموزان چراغ گردان زرد را روشن کنند تا سایر رانندگان توقف شما را برای سوار و یا پیاده کردن دانش آموزان متوجه بشوند.

رانندگان سرویس مدارس که خودروشان ون ، مینی بوس و اتوبوس می باشد، فردی را به عنوان کمک راننده سرویس همراه داشته باشند تا شما را در سوار و پیاده کردن دانش آموزان کمک کنند.از توقف در جلوی درب مدارس خودداری کنید

و مهمتر اینکه در برخی معابر خلاف مسیر تردد نکنند و حتما تقاطع را دور بزنند تا هم از هر گونه حادثه جلوگیری شده و هم مشمول جریمه نشوند

فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم – پلیس راهنمایی و رانندگی

آموزش های مردمی پلیس

انتهای پیام/

Go to TOP