رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیرم:

هر دانش آموز یک سفیر گردشگری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمیرم گفت: هر دانش آموز یک سفیر گردشگری قدرتمند است.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر همزمان با هفته گردشگری رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمیرم در جمع دانش آموزان مدرسه زینب گفت: هر دانش آموز یک سفیر گردشگری قدرتمند است.

سعید سلمانی در همین رابطه تصریح کرد: دانش آموزان هر کدام می‌توانند به خوبی منطقه گردشگری سمیرم را معرفی کنند تا آینده خوبی در انتظار حوزه گردشگری سمیرم باشد.

وی گردشگری بدون برنامه را ثمر بخش ندانست و متذکر شد: گردشگری بدون هدف نتیجه منفی دارد.

سلمانی افزود:کشور های توسعه یافته و پیشرفته اصلی ترین درامدشان از گردشگری است.

به گزارش سمنا در همین برنامه زنگ گردشگری با حضور جمعی از مسئولان شهرستان نواخته شد.

Go to TOP