با ده روز تاخیر؛

سبد کالا شهر حنا، بدون مرغ وتخم مرغ

سبد کالا حمایتی دولت پس از ده روز از شروع توزیع، خالی از مرغ و تخم مرغ به شهر حنا رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سمنا از شهر حنّا، از ساعت های آغازین صبح روز گذشته سبد کالا با همکاری شرکت تعاونی بهنام شهرحنّا به دست اهالی شهرحنّا رسید.

صف های طولانی از همان ساعات اولیه به صورتی بود که بعضا با نارضایتی مردم نسبت به نحوه توضیع سبد کالا همراه بود و ازدحام جمعیت برای مردم خصوصا افراد مسن و سالخورده باعث بوجود آمدن مشکلاتی شد.

مردم شهرحنّا که از خالی بودن سبد خود از مرغ وتخم مرغ گلایه داشتند در گفتگو با خبرنگار سمنا انتظار توجه بیشتر مسئولان نسبت به شهرهای دوردست مانند شهرحنّا را خواستار شدند

یکی از افراد هنگام تهیه گزارش خطاب به خبرنگار ما گفت: از چه چیزی گزارش تهیه میکنی؟ از بی نظمی و هرج و مرج؟ یا سبدهای بی مرغ و تخم مرغ؟

به گزارش سمنا، شهروندان شهر حنا در روزهای گذشته برای تهیه سبد کالا مجبور به مراجعه به مرکز شهرستان بوده واکنون باتوزیع در شهر خود با کمبودهایی روبرو هستند که نیازمند پیگیری بیش از پیش مسئولان می باشد.

Go to TOP