رییس مرکز فنی و حرفه ای سمیرم عنوان کرد:

ضرورت برگزاری دوره های آموزشی سازمان ها از مسیر مراکز فنی و حرفه ای

امسال ۷۰ نفر را با کمک مربیان رهگیری کردیم که مشخص شد ۴۷ نفر از آموزش دیدگان مشغول به کار شده اند یا خودشان کارآفرینی دارند.

سمیرم خبر – سمیرمی ها از دوره های آموزش فنی و حرفه ای مرتبط با بخش کشاورزی و باغبانی بویژه تولید محصولات و کشت های گلخانه ای بیشتر استقبال می کنند.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیرم  اظهار داشت:  این شهرستان منطقه ای کشاورزی است و به همین علت آموزش ها و دوره های مرتبط با کشاورزی و صنایع تبدیلی متقاضی بیشتری در این شهرستان دارند.

محسن دشتی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به بازدهی خوب محصولات و تنوع کشت های گلخانه ای، آموزش های این نوع کشت و تولید با استقبال بیشتری روبرو شده است.

وی با بیان این که ۹۷۹  نفر متقاضی در دوره های مختلف این مرکز مشغول گذران دوره آموزشی خود از ابتدای امسال تا امروز هستند، تصریح کرد: برخی دوره ها مانند کارآفرینی ۶۰ ساعته و برخی مانند جوشکاری ۱۰۰۰ ساعت طول دوره آموزش دارند.

وی چهار بخش اصلی آموزش های فنی و حرفه ای را شامل خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر و صنعت برشمرد و افزود: ۱۳ رشته و ۱۳ مربی در زیرشاخه های متعدد این چهار بخش که حدود ۶۴ حرفه آموزشی را در بر می گیرد، فعالیت می کنند.

وی به تفکیک حوزه های کاری مراکز فنی و حرفه ای را نام برد و گفت: سمیرم علاوه بر حوزه ثابت و سیار شهری و روستایی، دارای بخش آموزش های عشایری است و بخشی از آموزش ها به شکل استاد و شاگردی در محیط واقعی کار انجام می شود.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیرم یادآور شد: ۷۵ درصد آموزش ها عملی و ۲۵ درصد نظری است که البته همان ۲۵ درصد با ارائه کارهای عملی و کار در محیط کارگاهی همراه است.

دشتی عملکرد سال ۹۷ مرکز فنی و حرفه ای سمیرم را ۲۳ درصد بالاتر از تعهد مشخص شده استانی عنوان کرد و گفت: ۱۲۳ درصد عملکرد کاری ما(۲۹۱هزار و ۷۹۹نفر ساعت آموزش) بر اساس نیاز سنجی منطقه بنابر نیاز بازار کار و سپس اعتبار سنجی و امکان سنجی آموزش ها، نیروی انسانی و تجهیزات انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره راستی آزمایی اشتغال ها و کارایی آموزش ها تصریح کرد: حدود یکسال بعد از دوره های آموزشی با همکاری مربیان هر دوره این موارد را رهگیری می کنیم تا متوجه نتیجه بخش بودن یا نبودن آموزش ها شویم.

به گفته دشتی، امسال ۷۰ نفر را با کمک مربیان رهگیری کردیم که مشخص شد ۴۷ نفر از آموزش دیدگان مشغول به کار شده اند یا خودشان کارآفرینی دارند.

رییس مرکز فنی و حرفه ای سمیرم در ادامه به موضوع موازی کاری های آموزشی برخی نهادها اشاره کرد و افزود: سازمان فنی و حرفه ای متولی آموزش های غیررسمی در کشور است و هر سازمان و نهادی بخواهد دوره ای برگزار کند موظف است با مراکز فنی و حرفه ای مرتبط باشد.

وی گفت: این موضوع با وجود مکاتبه ها، تذکرها و برپایی نشست های مختلف اداری و حتی تعامل های بین بخشی در سمیرم رعایت نمی شود و به موازی کاری ها دامن می زند.

مرکز آموزش های فنی و حرفه ای شهرستان سمیرم سال ۷۵ به شکل سیار و سال ۱۳۷۹ بعنوان مرکز ثابت شهری کار خود را در هفت رشته آموزشی آغاز کرد.

سمیرم با حدود ۱۵۰ روستا و آبادی، شش شهر و چهار بخش و اشتغال ۹۶درصدی مردم در بخش کشاورزی در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.

الف

Go to TOP