۱۲ تیر و مبارزه با قاچاق کالا

۱۲ تیرماه مصادف با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالاست.

۱۲ تیر، سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز ۱۲ تیر ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری درفرمانی ،دستور تشکیل ستادی به عنوان “کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز “را در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی صادر کردند.
روز ۱۲ تیر ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری درفرمانی ،دستور تشکیل ستادی به عنوان “کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز “را در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی صادر کردند.

 

 

Go to TOP