خسارت سیلاب در چشمه ناز ونک سمیرم/ تصویری

بارش های اخیر شهرستان سمیرم در منطقه گرشگری چشمه ناز ونک موجب افزایش چشم گیر حجم آب رودخانه این منطقه شده که خساراتی را نیز با خود به همراه داشته است.

به گزارش گروه چند رسانه های پایگاه خبری سمنا، بارش های اخیر شهرستان سمیرم در منطقه گرشگری چشمه ناز ونک موجب افزایش چشم گیر حجم آب رودخانه این منطقه شده که خساراتی را نیز با خود به همراه داشته است.

با توجه به بارش های اخیر در شهرستان سمیرم میزان بارندگی های سال زراعی در سمیرم به بیش از ۶۰۰ میلی متر رسیده است.

Go to TOP