بیت المالی که به هدر رفت…

رانش زمین دیوار چینی های امام زاده زید بن علی(ع) را تخریب کرد.

تحلیلی بر تخریب دیوار چینی انجام شده در امام زاده زید بن علی (ع)

بیت المالی که به هدر رفت…

به گزارش سمنا ۱۴ تیر ماه سال گذشته بود که اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیرم با اعلام خبری مبنی بر انعقاد قرار دادی ۲۵۰ میلیون تومانی از اجرای طرح بهسازی این مکان خبر داد و برنامه اجرایی آن را به صورت تمام و کمال بر عهده گرفته و تمامی موضوع را از اداره اوقاف شهرستان تحویل گرفتند.

“برخی افراد به علت تخریب بخش اندکی از آسفالت امام زاده از نابودی پول بیت المال سخن به میان می آوردند امروز حتی حرفی از نابودی بخش بزرگی از بیت المال نمیزنند”

اما امروز ۴ فروردین ۹۸ کمتر از یک سال پس از آن این برنامه اجرا شده است به رانشی کوچک بخش عظیمی از دیوارچینی های امام زاده زید ابن علی(ع) که با هدف مهار ریزش های حاشیه ای کوه ساخته شده تخریب شد و زیان عظیمی بر جیب ادارات و ارگان های شهرستان وارد کرده است.

چند_سوال؟

۱_مگر پیش بینی رانش کوه در این منطقه نشده بود که پیش از ساخت این دیوار مقاومت مورد نیاز ارزیابی شود؟

۲_چرا فاصله مورد نیاز برای کاهش فشار رانش پشت دیوار کشی هایی که همین هدف انجام شده است پیش بینی نشده اشت؟

۳_اگر همه موارد بالا رعایت شده است، چه مصالحی در این سازه استفاده شده است که به همین سادگی تخریب شده است؟

۴_نکند خدایی ناکرده این اتفاق پس از مدتی برای سایر بخش های مرمت شده امام زاده هم رخ دهد؟

۵_چرا بیت المالی حق مردم است به همین راحتی باید در جایی خرج شود که به یک چشم به هم زدن تخریب شود؟

منتظر پاسخ مسئولان مربوطه در این رابطه هستیم؟

Go to TOP