۲۲ بهمن برفی سمیرم/ تصویری

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۹۷ در سمیرم برگزار شد.

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۹۷ در سمیرم برگزار شد.

Go to TOP