برپایی اولین شب از جشن شب های شاد سمیرم / تصاویر

اولین شب از شب های شاد سمیرم در سالن ۱۷ شهریور با حضور استاد ملک مسعودی،برادران سعیدی و محمد جواد سعیدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سمنا از شهرستان سمیرم، اولین شب از جشن شبهای شاد سمیرم با همه خوب و بد هایش گذشت.

اولین شب از شب های شاد سمیرم در سالن ۱۷ شهریور با حضور استاد ملک مسعودی،برادران سعیدی و محمد جواد سعیدی برگزار شد.

در این برنامه که کمبود جا بازهم برای برنامه های بزرگ شهرستانی خود نمایی می‌کرد متاسفانه تعدادی از شهروندان که بلیط نیز تهیه کرده بودند به دلیل نبود فضای کافی مجبر به ترک سالن شدند که امیدواریم در شب های دوم و سوم این برنامه این موضوع بررسی و رفع شود.

Go to TOP