گزارش تصویری برداشت سیب سمیرم

برداشت سیب سمیرم در فصل رنگ ها در حال انجام است.

به گزارش گروه جند رسانه ای سمنا، همزمانی فصل رنگ ها با فصل برداشت سیب سمیرم دیدنی های این شهر گردشگری را دو چندان کرده است.

Go to TOP