- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

بیش از ۵۸ هزار مرسوله پستی در سمیرم ثبت و ارسال شد

حسن صفایی در گفتگو با سمیرم خبر با اشاره به گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ این اداره اظهار کرد: از مجموع این تعداد ۲۷هزار و ۴۵۱ مرسوله پذیرش و به خارج از شهرستان ارسال شده است.
به گفته این مسئول، چهار هزار و ۱۲۱ مرسوله پیشتاز و بقیه نیز در قالب ارسال سفارشی، عادی و طرح ها و قراردادهای دیگر سازمان ها و شرکت ها با اداره پست بوده است.
وی درباره ورودی مرسوله ها به پست سمیرم نیز گفت: ۳۱ هزار و ۷۵ بسته پستی در سمیرم طی همین مدت شش ماهه پذیرش شد.
صفایی در رابطه با ثبت نام کارت ملی هوشمند در اداره پست و دفاتر تابعه آن نیز توضیح داد: ۴هزار و ۲۵۸ نفر در این شش ماهه ثبت نام شده و ۵هزار و ۷۱۳ نفر نیز کارت هوشمند ملی خود را تحویل گرفته اند.
اداره پست مرکزی، سه دفتر پیشخوان دولت، ۱۷ دفتر ICT روستایی و هفت نمایندگی زیر مجموعه اداره پست سمیرم در این شهرستان و چهار بخش مرکزی، وردشت، دناکوه و پادنای بزرگ فعالیت می کنند.