تقدیر مدیر کل کمیته امداد کشور از سرپرست خانواده نمونه سمیرم

مدیر کل کمیته امداد کشور و مدیر کمیته امداد استان اصفهان با حضور در سمیرم از زهرا اسدی به عنوان سرپرست نمونه شهرستان تجلیل و تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار سمنا، زهرا اسدی مدیر نخستین مرکز مشاوره سلامت روان محلی گلاره در سمیرم و مسئول انتشارات پیام نور سمیرم به عنوان سرپرست نمونه شهرستان توسط فتاح مدیر کل کمیته کشور و متین پور مدیر کمیته امداد استان اصفهان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

فتاح با اشاره به پشت کار زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: این افراد در صورت ایجاد زمینه برای اشتغال و فعالیت در جامعه به بهترین شکل ممکن شرایط زندگی را برای خود و فرزندان خویش فراهم می‌کند.

زهرا اسدی ضمن تشکر از مدیر کل کمیته امداد کشور و مدیر کمیته امداد استان اصفهان به جهت حضور در شهرستان و و سرکشی از فعالیتهای وی خاطرنشان کرد: حمایتهای شغلی فرهنگی و مشاوره ای بنیاد موجب شد تا با آرامش بیشتری به تربیت فرزندان خود بپردازند و بنیاد خانواده خود را مستحکم سازم.

Go to TOP