اعتماد به نفس مانع انزوای افراد می‌شود

کارشناس خانواده سمیرمی گفت: افرادی فکر می کنند از دیگران کمتر و در سطح پایین تری قرار دارند دچار خود کم بینی می شوند و از جمع فاصله می گیرند.

به گزارش خبرنگار سمنا زهرا اسدی اعتماد به نفس را شناخت استعداد ها و نقاط مثبت افراد دانست و تصریح کرد: افراد برای موفقیت در زندگی خود باید توانمندی های خود را بشناسند و بر اساس آن برای دست یابی به اهداف خود به پیش بروند.

این روانشناس سمیرمی اعتماد به نفس را لازمه شخصیت هر فرد برشمرد و متذکر شد: داشتن اعتماد به نفس در افراد باعث میشود احساس مفید بودن داشته باشند و همین موضوع یکی از دلایل پیشرفت و عدم انزوا در جامعه را رقم می زند.

وی با بیان این موضوع که اعتماد به نفس در خانواده و باتربیت فرزندان شروع و شکل میگیرد افزود: این موضوع در مدرسه و جامعه ادامه و تداوم پیدا کرده اما باید توجه داشته باشیم خانواده‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد به نفس در افراد را بر عهده دارند.

اسدی گفت: اعتماد به نفس بنا به شرایط در هر زمانی متفاوت بوده و همیشه یکسان نیست و اعتماد به نفس پایین یا کاذب هر دو باعث فاصله گرفتن افراد از مسیر اصلی زندگی میشود به عبارت دیگر افراد را دچار سرخوردگی و گوشه گیری می کند.

وی در همین رابطه افزود: افراط و تفریط در اعتماد به نفس باعث ایجاد اعتیاد و بزهکاری در افراد شده که زمینه سواستفاده از آنها را ایجاد می کند و در زندگی زوجین منجر به طلاق می شود.

این بانوی کارشناس سمیرمی ترس را اولین عامل کاهش اعتماد به نفس عنوان کرد و گفت: افرادی فکر می کنند از دیگران کمتر و در سطح پایین تری قرار دارند دچار خود کم بینی می شوند و از جمع فاصله می گیرند.

اسدی دلیل بعدی کاهش اعتماد به نفس اشخاص در جامعه را اهمیت ندادن خانواده و جایگاه فرد در گروه دوستی و اجتماعی برشمرد و عنوان کرد:  افراد باید بدانند که تعریف و تمجید اغراق آمیز از دیگران نه تنها باعث اعتماد به نفس شان نمیشود بلکه آنها را وارد مسیری خواهند کرد که از واقعیت فاصله خواهند گرفت

Go to TOP