عشق نیازی سالم برای انسان

مسئول مرکز مشاوره گلاره و کارشناس خانواده سمیرم: آرزوی عشق رمانتیک، ریشه کردهای عمیقی در ساختار روانی ما دارد بنابراین تمامی انسانهای سالم به برقراری چنین ارتباطی نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر زهرا اسدی در جلسه آموزش خانواده شهر ونک سمیرم تصریح کرد: همه ی انسانها در آرزوی داشتن یک ارتباط عمیق عاطفی هستند که در سایه ی آرامش آن بتوانند به رویاهای زیبای خود رنگ واقعیت ببخشند.

این کارشناس خانواده با اشاره به صحبتی از دکتر گری چاپمن تصریح کرد: آرزوی عشق رمانتیک، ریشه کردهای عمیقی در ساختار روانی ما دارد بنابراین تمامی انسانهای سالم به برقراری چنین ارتباطی نیاز دارند.

وی در همین رابطه افزود :این تنها یک آرزو و پیش بینی است و اکثر ما وقتی وارد یک ارتباط می شویم، تمامی آرزوها را نقش برآب می بینیم و این شکست می تواند ساختار روانی ما را متزلزل کند.

مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی گلاره یکی از مسائل بسیار مهم در بحث ارتباط عاطفی را مبحث مخزن عاطفی دانست و گفت:مخزن عاطفی جایگاهی است که انسان با محبت کردن و محبت شدن آن را پر می کند و در صورت خالی بودن، انسان را مجبور به برقراری ارتباط و تامین کردن نیاز عاطفی می کند.

وی هدف اصلی برقراری یک ارتباط را علاوه بر برطرف شدن نیازهای جنسی، پر شدن مخزن عاطفی مان دانست و متذکر شد:  ورودی مخزن عشق هر انسان با دیگری فرق می کند و هر انسانی با یک زبان متفاوت عشق خود را ابراز کرده و یا عشق دریافت می کند.

وی با اشاره به پنج زبان عشق در بین انسانها افزود: انسانها با همان زبان عشق خودشان به دیگران عشق می ورزند بی خبر از اینکه هر انسانی زبان عشق متفاوتی دارند به همین علت است که یک ارتباط علاوه بر یک شروع زیبا و رمانتیک پس از مدتی به جنگ و دعوا تبدیل می شود و هر دو طرف از علت آن بی خبرند.

به گزارش سمنا  این برنامه توسط بسیج دانشجویی شهرستان سمیرم در راستای برگزاری اردوهای جهادی صورت گرفته است.

Go to TOP