خبرنگار ارباب‌رجوع نیست

شهردار سمیرم گفت: خبرنگار همکار و مشاور مسئول بوده و ارباب‌رجوع نیست.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر، حسینعلی صادقی در نشت روز خبرنگار با اشاره به اهمیت بالای حضور خبرنگار در جامعه تصریح کرد: خبرنگار همکار و مشاور مسئول بوده و نباید به چشم ارباب‌رجوع به آن نگاه کرد.

صادقی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریتی امروز به‌جای فرافکنی به دنبال عمار است و باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

وی افزود: خبرنگار باید همانند رزمنده‌های زمان جنگ مطالبه گر باشد اما از تنش‌های سیاسی نیز باید دوری کند و مانع این موضوع شود که جریان‌های سیاسی او را با خود هم جریان سازد.

شهردار سمیرم در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: وضعیت مالی شهرداری سمیرم آن‌گونه که باید نیست اما این موضوع دلیل بر عدم فعالیت و کار کادر این ارگان نیست و ما در همه حال کار خود را انجام خواهیم داد.

وی خبرنگار را پل ارتباطی مردم با مسئولان دانست و متذکر شد: خبرنگار باید مردم را حوصله مند و مسئول را برای انجام و رسیدگی به مطالبات مردم تشویق کند.

صادقی مطالبات مردم را حق دانست و متذکر شد: شهرداری و شورای شهر از مطالبات مردم عقب‌تر است و ما منکر این موضوع نیستیم.

شهردار سمیرم در همین رابطه تصریح کرد: مسئول نباید فرمان‌بر میز مدیریتی خود باشد بلکه باید آن را فرماندهی کند.

انتهای پیام/ ق

Go to TOP