رئیس اداره آموزش و پرورش سمیرم:

انتقاد خبرنگار سازنده است

رئیس اداره آموزش و پرورش سمیرم گفت: خبرنگاران با انتقاد خود مشکلات را به گوش مسئول می رساند و به عنوان یک شخصیت سانده در جامعه زندگی می کند.

به گزارش سمیرم خبر محمد نادری در نشست روز خبرنگار با اشاره فعالیت های مختلف اداره آموزش و پرورش اظهار کرد: اداره آموزش پرورش شهرستان سمیرم با اشتغال ۱۲۲۰ نفر یکی از ادارات بزرگ به شمار می آید.

نادری مطالبه گری خبرنگاران را مفید دانست و تصریح کرد: مسئولان باید انتقاد پذیر باشند و در تمامی طول سال با خبرنگاران تعاملی سازنده داشته باشند.

رییس اداره آموزش و پرورش سمیرم خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان پاسخگویی است و مسئولان نیز در تمامی موضوعات باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند زیرا انتقاد خبرنگار کاملا سازنده بوده و مشکلات و مسائل جامعه را عنوان می کند.

وی با اشاره به کانکسی بودن ۲۰ کلاس از مدارس در سال گذشته افزود: خوشبخانه با تمهیدات اندیشیده شده توسط اداره آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری تنها یک مدرسه یک کلاس کانکسی دارد.

رئیس اداره آموزش و پروش متذکر شد: کانکس های موجود در مدارس تنها برای دفاتر مدارس مورد استفاده قرار می گیرند.

به گزارش سمنا شهرستان سمیرم با ۱۱ هزار دانش آموز و ۲ هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.

Go to TOP