نوشتار امروز؛

ساخت همین یک مدرسه دو کلاسه

همین بنده خدایی که کنار دست منِ خبرنگار نشسته از من می خواهد با خط خوش برایش بنویسم احداث یک باب مدرسه دو کلاسه تمام و کمال…

سمیرم خبر- محمود افشاری/ شامگاه خنک تابستانی است و اندک اندک جمع خیران و نیکوکاران دعوت شده به دومین جشنواره خیران مدرسه ساز از راه می رسند اما سالن اجتماعات مدرسه شهدای کوی ماندگار سمیرم، نصفه و نیمه و نه کامل پر می شود!
تعدادی از مهمانان و خیران از مرکز استان آمده اند و دو مجری جوان برنامه نیز با همان طراوت جوانی خود فضای مجلس را به نشاط و شور بیشتر دعوت می کنند. شاهنامه خوانی دخترکی که لباس محلی فیروزه ای رنگ پوشیده است در ادامه تشویق و وجد حاضران را به دنبال دارد.
نوای نی استاد کیوانفر و یاد کردنش از استاد کسایی و در ادامه سه تار نوازی جوانی از خطه سمیرم و اشک ریختنش از برای درد محرومان فضای سالن را تحت تاثیر قرار می دهد. جمع و جماعت حاضر که در میانه این برنامه ها میوه و شربت تناول می کنند بعد از این سخنان درگوشی حرف هایی می زنند و انگار واکنش های متفاوتی دارند.
برخی از حاضران در این محفل هم هر کدام از اجراهای موسیقی و شاهنامه خوانی را با تلفن همراهشان فیلمبرداری می کنند.
یکی از مجریان در میان جمع حاضر گشتی می زند و برگه های روی میز را می نگرد تا اگر خیّری قصد کمک و ساخت مدرسه و کلاسی دارد برگه را بردارد و نام و نشان نیکوکار را اعلام کند.
انگار خبر چندانی از کمک های حاضران نیست… اما چرا ظاهراً خبری هر چند در ظاهر کوچک و جمع و جور در این میان هست. همین بنده خدایی که کنار دست منِ خبرنگار نشسته از من می خواهد با خط خوش برایش بنویسم «احداث یک باب مدرسه دو کلاسه تمام و کمال به نام شهید بابایی».
مجری هم بلافاصله پشت تربیون همین نوشته من را با همان آب و تاب مجریان و گویندگان اعلام می کند و از آن مرد نیکوکار می خواهد قیام کند تا حاضران برایش دستی بزنند.
اندکی بعد بانگ روح افزای موذن همه را به نماز و عبادت از برای معبود دعوت می کند و سالن از جمعیت خالی می شود. پشت سر جمعیتی که رفته اند برگه های سفید باقی مانده روی میزهای دعوت شدگان سمت و سوی ذهنم را به جلب می کند.
اما باز با خود می گویم، ساخت همان یک مدرسه دو کلاسه تمام و کمال، چشم و چراغ جشنواره دوم خیران را دریاب که در گذران این زمانه پرهیاهو غنیمت است و تیتر از برای گزارشی که تلنگر و تأمل بیشتر را هدف گرفته است.

 

Go to TOP