- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

ساخت همین یک مدرسه دو کلاسه

سمیرم خبر- محمود افشاری/ شامگاه خنک تابستانی است و اندک اندک جمع خیران و نیکوکاران دعوت شده به دومین جشنواره خیران مدرسه ساز از راه می رسند اما سالن اجتماعات مدرسه شهدای کوی ماندگار سمیرم، نصفه و نیمه و نه کامل پر می شود!
تعدادی از مهمانان و خیران از مرکز استان آمده اند و دو مجری جوان برنامه نیز با همان طراوت جوانی خود فضای مجلس را به نشاط و شور بیشتر دعوت می کنند. شاهنامه خوانی دخترکی که لباس محلی فیروزه ای رنگ پوشیده است در ادامه تشویق و وجد حاضران را به دنبال دارد.
نوای نی استاد کیوانفر و یاد کردنش از استاد کسایی و در ادامه سه تار نوازی جوانی از خطه سمیرم و اشک ریختنش از برای درد محرومان فضای سالن را تحت تاثیر قرار می دهد. جمع و جماعت حاضر که در میانه این برنامه ها میوه و شربت تناول می کنند بعد از این سخنان درگوشی حرف هایی می زنند و انگار واکنش های متفاوتی دارند.
برخی از حاضران در این محفل هم هر کدام از اجراهای موسیقی و شاهنامه خوانی را با تلفن همراهشان فیلمبرداری می کنند.
یکی از مجریان در میان جمع حاضر گشتی می زند و برگه های روی میز را می نگرد تا اگر خیّری قصد کمک و ساخت مدرسه و کلاسی دارد برگه را بردارد و نام و نشان نیکوکار را اعلام کند.
انگار خبر چندانی از کمک های حاضران نیست… اما چرا ظاهراً خبری هر چند در ظاهر کوچک و جمع و جور در این میان هست. همین بنده خدایی که کنار دست منِ خبرنگار نشسته از من می خواهد با خط خوش برایش بنویسم «احداث یک باب مدرسه دو کلاسه تمام و کمال به نام شهید بابایی».
مجری هم بلافاصله پشت تربیون همین نوشته من را با همان آب و تاب مجریان و گویندگان اعلام می کند و از آن مرد نیکوکار می خواهد قیام کند تا حاضران برایش دستی بزنند.
اندکی بعد بانگ روح افزای موذن همه را به نماز و عبادت از برای معبود دعوت می کند و سالن از جمعیت خالی می شود. پشت سر جمعیتی که رفته اند برگه های سفید باقی مانده روی میزهای دعوت شدگان سمت و سوی ذهنم را به جلب می کند.
اما باز با خود می گویم، ساخت همان یک مدرسه دو کلاسه تمام و کمال، چشم و چراغ جشنواره دوم خیران را دریاب که در گذران این زمانه پرهیاهو غنیمت است و تیتر از برای گزارشی که تلنگر و تأمل بیشتر را هدف گرفته است.