کارشناس خانواده:

زنان باید به خود باوری برسند

زهرا اسدی خودباوری و افزایش اعتماد بنفس زنان را تنها راه موفقیت در زندگی دانست.

به گزارش خبرنگار سمنا، زهرا اسدی در کارگاه آموزشی اهمیت بهداشت روانی و اعتماد بنفس زنان سرپرست خانواده اظهار کرد: زنان یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه بوده و همواره با مشکلات فراوان فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در گیرند.

وی با اشاره به نقش مدیریت زنان در خانه اظهار کرد: امروز بسیاری از زنان علاوه بر نقش مادر باید جای پدر خانواده ها را نیز برای فرزندان خود پر کنند.

اسدی تصریح کرد: زنان باید امروز بیش از گذشته به بهداشت فردی و روانی و همچنین حفظ ظاهر و شخصیت خود برای اعتلای اعتماد به نفس و فعالیت در جامعه اهمیت دهند.

وی بزرگ فرض کردن مشکلات روزمره زندگی را دلیلی برای شکست و عقب نشینی زنان در زندگی دانست و گفت: با افزایش اعتماد بنفس و باور توانایی های خود می توان در برابر هر مشکلی ایستاد و موفق بود.

اسدی افزود: یاس و ناامیدی سبب استرس و اضطراب این قشر آسیب پذیر می شود و کم کم به سمت افسردگی خواهند رفت.

وی خاطرنشان کرد: زنان سرپرست خانواده از تمام خواسته های خود می گذرند تا فرزندان را به خوبی تربیت کنند و این امر زمانی میسر می شود که به خود و خواسته های خود نیز اهمیت دهند.

انتهای پیام/

Go to TOP