رئیس اداره آموزش و پرورش سمیرم:

ساخت هنرستان بهترین کار برای خیرین مدرسه ساز است

رئیس اداره آموزش و پرورش سمیرم گفت: با توجه به حضور ۱۸ خیر مدرسه ساز در شهرستان سمیرم ۱۱ درصد از مدارس شهرستان سمیرم خیر ساز است.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر محمد نادری عصر دیروز در دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان سمیرم با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در این شهرستان از اردیبهشت ماه سال ۹۶ گفت: از ۱۹۶ مدرسه فعال در سطح شهرستان سمیرم ۳۴ مدرسه تخریبی، ۷۰ مدرسه نیازمند به ترمیم و مرمت، ۲۰ مدرسه بدون حیات و بقیه اجاره ای بوده که برخی از این مدارس به همت خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شاهد تغییراتی بوده اند.

رئیس اداره  آموزش پرورش سمیرم در همین رابطه خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ بیش از ۵۰درصد مدارس کشور خیر ساز بوده که در مجموع این آمار به ۳۷ درصد مدرسه خیرساز در کشور می رسد.

نادری با اشاره به حضور تعدادی خیر مدرسه ساز در شهرستان سمیرم گفت: ۱۸ خیر مدرسه ساز در شهرستان سمیرم حضور داشته که ۱۳ قطعه زمین برای بنای مدرسه اهدا کرده اند.

پروفسور فانیان یکی از خیرین مدرسه ساز حاضر در این جشنواره با اشاره به اهمیت بالای حضور خیرین در جامعه گفت: بهترین کار برای برای خیرین مدرسه ساز ساخت هنرستان بوده زیرا با این کار افرادی دارای حرفه از مدارس خارج شده و سربار جامعه نمی شوند.

وی خاطر نشان کرد: خیر بودن سرمایه زیادی نمی خواهد و هرکسی با توجه به توان خود می تواند در این زمینه کمک کند.

Go to TOP