راهپیمایی روز قدس در سمیرم/ تصویری

مردم شهرستان سمیرم همزمان با سراسر کشور در راه پیمایی رو قدس فریاد آزادی خواهی سر دادند.

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، امروز جمعه، همزمان با سراسر کشور مردم آزادی خواه و خدا جوی شهرستان سمیرم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین فریاد آزادی خواهی سر دادند و اقدامات بی شرمانه اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند.

Go to TOP