رئیس ثبت احوال سمیرم:

سامانه کارت ملی هوشمند اختلال دارد/ قبل از مراجعه تماس بگیرید

محمد رضائی مشکلات مردم برای تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را تغییر سامانه کارت ملی هوشمند عنوان کرد.

رئیس اداره ثبت احوال سمیرم در گفت و گو با خبرنگار سمنا اظهار کرد: با توجه به ارتقا سایت سامانه ثبت نام کارت ملی هوشمند اختلال هایی به وجود آمده که متاسفانه برخی از مردم دچار دردسر شده اند.

محمد رضائی افزود: با توجه به نوبت گیری و همراه داشتن رسید ثبت نام همشهریان متاسفانه به دلیل مغایرت هایی پس از مراجعه به دفتر، امکان تکمیل ثبت نام نبوده و نیازمند نوبت گیری مجدد و مراجعه بعدی است.

وی از عدم حضور شیفت عصر برای دفترهای تکمیل ثبت نام سمیرم خبر داد و افزود: هنگام ثبت نام و نوبت گیری در سامانه ثبت نام کارت ملی همشهریان فقط شیفت کاری صبح را انتخاب کنند.

رضائی با اشاره به مراجعه حدود ۴۰ درصد واجدان شرایط برای تکمیل ثبت نام کارت ملی اظهار کرد: افرادی که ثبت نام و نوبت گیری انجام داده اند قبل از مراجعه حضوری به دفتر تکمیل ثبت نام مشخص شده، برای هماهنگی بیشتر تماس گرفته تا در صورت مشکل مطلع شوند.

انتهای پیام/

 

Go to TOP