فیلم

چشم سمیرمی ها به برف روشن شد

صبح امروز سمیرمی ها شهر را سفید پوش به تماشا نشستند

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، برف سمیرم را سفید پوش کرد تا چشمان سمیرمی ها صبح امروز (چهارشنبه) به این نعمت الهی روشن شود.

انتهای پیام/

Go to TOP