نباید روش های سنتی تعلیم و آموزش را کنار گذاشت

یکی از پژوهشگران برگزیده و فرهنگی سمیرم معتقد است: نباید روش های سنتی را در بحث تعلیم و آموزش های درسی و کارگاهی کناز گذاشت و به کار نگرفت.

به گزارش سمیرم خبر، بهرامیان در همایش «آموزش و پرورش حافظه پرور یا مهارت محور» در سمیرم، با بیان اهمیت توجه به آموزش های روزآمد و نوین، تاکید کرد: همزمان با استفاده از روش هاس سنتی باید از روش های نو و به روز نیز بهره ببریم که این کار به معنی کنار گذاشتن روش های سنتی نیست.
وی خاطر نشان کرد: معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند که در این مسیر می تواند از هر دو روش نوین و سنتی بهره بگیرد.
به گفته این معلم برگزیده سمیرمی، چگونگی تدریس مهم بوده و موفقیت معلم در استفاده از شیوه‌های فعال تدریس است که موثر واقع می شود.
بهرامیان ادامه داد: عده‌ای از متخصصان استفاده از وسایل جدید کمک آموزشی مانند فیلم ، اسلاید ، نوارهای دیداری و شنیداری را توصیه می‌کنند و عده‌ای دیگر روشهای بحثی و پرسش و پاسخ و انجام آزمایشهای انفرادی و گروهی را جانشین روشهای قبلی کرده‌اند.
این پژوهشگر فرهنگی، با اشاره به حق انتخاب و کسب مهارت در دانش آموزان گفت: ارزشیابی و مطالبه گری از دانش آموز کمک کننده یادگیری و فهم بهتر اوست.
براین اساس، از ۹۶ مقاله ارائه شده هفت مقاله برگزیده شده که علی افشاری، نسرین قائم مقامی، علی حسین بهرامیان، نرگس بهرامیان، حسن میرزایی، فاطمه نظری و اسفندیار تیموری در این همایش به ارائه خلاصه ای از مقاله های خود پرداختند.
شهرستان ۱۰۰ هزار نفری سمیرم با یکهزار و ۳۲۹ فرهنگی و ۱۰ هزار و ۳۰۰ دانش آموز، ۱۵۰ روستا و آبادی، چهار شهر و چهار بخش مرکزی، وردشت، پادنا و دناکوه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام/ الف

Go to TOP