ارزشیابی کمک کننده یادگیری است

مراقب باشیم ذهن دانش آموزان را به انباری از اطلاعات پراکنده تبدیل نکنیم.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر همایش آموزش و پرورش حافظه پرور یا مهارت محور با حضور خانم متقی رئیس گروه پژوهش و تحقیقات با هدف تبادل اطلاعات و تجارب فرهنگیان در سمیرم برگزار شد.

در این مراسم که بیش از ۹۰ فرهنگی شرکت کرده بودند شش نفر از فرهنگیان که مقاله های آن ها در سطح استان و کشور به چاپ رسیده بود به توضیح و ارائه این مقالات پرداختند.

در این مراسم با اشاره به اهمیت دادن به شخصیت کودکان و دانش آموزان به موضوع لطمات ناشی از مقایسه بین دانش آموزان اشاره شد.

بهرامیان یکی از پژوهشگران حاضر در این برنامه با ااهمیت استفاده از روش های نوین آموزشی گفت: همزمان با استفاده از روش هاس سنتی باید از روش های نو و به روز نیز بهره ببریم که این کار به معنی کنار گذاشته شدن روش های سنتی نیست.

یکی دیگر از پژوهشگران ضمن اشاره به حق انتخاب و کسب مهارت در دانش آموزان گفت: ارزش یابی و مطالبه گری از دانش آموز کمک کننده یادگیری است.

به گزارش سمیرم خبر، از ۹۶ مقاله ارائه شده ۷ مقاله برگزیده شده که نسرین قائم مقامی، علی حسین بهرامیان، نرگس بهرامیان، حسن میرزایی، علی افشاری، فاطمه نظری و اسفندیار تیموری در این مراسم به ارائه مقاله های خود پرداختند.

انتهای پیام/ ق

Go to TOP