با حضور اقشار مختلف اجتماعی؛

کارگاه های مختلف ازدواج، سلامت، پیشگیری و اجتماعی در سمیرم برگزار شد

کارگاه ها، نشست ها و کمیته های مختلف سلامت، اجتماعی، ازدواج و پیشگیری در شهرستان سمیرم برگزار و برپا شد.

به گزارش سمیرم خبر، بر همین اساس، کمیته غذا و تغذیه تحت عنوان IDD و بسیج ملی تغذیه در شبکه بهداشت سمیرم برگزار شد.
محسن محمدی، رئیس مرکز بهداشت سمیرم، در زمینه اهمیت برنامه IDD و محور های مرتبط با بسیج ملی تغذیه مطالبی را مطرح کرد.
الهام افشاری، کارشناس مسوول بهبود تغذیه شبکه بهداشت سمیرم، درباره یُد و نقش آن در بدن، نحوه پایش آن در سه سطح تولید، توزیع و مصرف و نتایج طرح های کشوری پیگشیری از اختلالات ناشی از کمبود ید و برنامه بسیج ملی با شعار کنترل و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی توضیح داد.
به گزارش سمیرم خبر، اولین جلسه هم اندیشی سلامت اجتماعی نیز در مسجد امام سجاد(ع) کوی امام سجاد سمیرم برگزار شد.
روح الله طغرایی، کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان سمیرم، درباره عوامل وعلل آسیب های اجتماعی وهمچنین شناسایی آن و تکمیل پرسشنامه توسط اعضا صحبت کرد. کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی زوجین ویژه عروس وداماد درسمیرم برگزار شد.
این کارشناس همچنین در کارگاه دیگر آموزشی با عنوان مهارت های ارتباطی ویژه عروس ودامادهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) حضور یافت و به پرسش وپاسخ با شرکت کنندگان پرداخت و به سوال های حاضران پاسخ داد.
چهارمین کارگاه آموزشی امروز نیز، با عنوان مدیریت استرس وپیشگیری از افسردگی ویژه زنان سرپرست خانوار درسمیرم برگزار شد.

این کارگاه نیز، با عنوان مدیریت جامع استرس، خشم و همچنین علل وعوامل وراهکارهای کاهش افسردگی ویژه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره)توسط روح الله طغرایی کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت در سالن اجتماعات کمیته امداد برگزار شد.

انتهای پیام/ الف

Go to TOP